توجه کنید! هر محصول سایت، دارای یک پشتیبان بخصوص بوده، پس حتما توجه کنید قبل از استفاده از شماره های زیر، به صفحه رام و توضیحات اون مراجعه کرده و نویسنده و فروشنده محصول خود را شناسایی کنید و سپس تنها و تنها با خود ایشان تماس گرفته و به هیچ عنوان با دیگر پشتیبان ها در مورد محصولی که متعلق به آنها نمی باشد تماس نگیرید.

برای اطلاع از پشتیبان محصول خود به صفحه ای که توضیحات و قیمت رام و دیگر مشخصاتی که وقتی برای اولین بار وارد سایت شدید مشاهده کردید مراجعه کنید، سپس به نام نویسنده و پشتیبان محصول دقت کنید. همچنین در همان صفحه نیز شماره پشتیبان محصول شما وجود دارد

 

اطلاعات تماس با همکار سایت : جناب سعید محمدی

تلفن همراه : ۰۰۲۸ ۰۰۲ ۰۹۱۳
“لطفا تنها در ساعات کاری تماس حاصل فرمایید. ( ۹ الی ۱۴ و ۱۷ الی ۲۱)”

ایمیل و آی دی : [email protected]

 

اطلاعات تماس با همکار سایت : جناب سهند اکبر زاده

تلفن همراه : ۴۰۲۳ ۱۹۳ ۰۹۳۷
“لطفا تنها در ساعات کاری تماس حاصل فرمایید. (۹ الی ۱۴ و ۱۷ الی ۲۱)”

ایمیل : [email protected]

آی دی : [email protected]

 

اطلاعات تماس با همکار سایت : جناب امید پورستار

تلفن همراه : ۰۷۶۳ ۳۸۴ ۰۹۱۵
“لطفا تنها در ساعات کاری تماس حاصل فرمایید. (۹ الی ۱۴ و ۱۷ الی ۲۱)”

ایمیل : [email protected]

آی دی : [email protected]

 

اطلاعات تماس با همکار سایت : جناب حسن میرانی

تلفن همراه : ۶۵۵۵ ۴۱۰ ۰۹۱۱ – ۳۸۲۸ ۹۰۹ ۰۹۳۵
“لطفا تنها در ساعات کاری تماس حاصل فرمایید. (۹ الی ۱۴ و ۱۷ الی ۲۱)”

ایمیل : [email protected]

 

اطلاعات تماس با همکار سایت : پرویز عیسی زاده

تلفن همراه : ۱۶۲۰ ۴۵۳ ۰۹۳۰
“لطفا تنها در ساعات کاری تماس حاصل فرمایید. (۹ الی ۱۴ و ۱۷ الی ۲۱)”

ایمیل : [email protected]


اطلاعات تماس با مدیریت سایت : علیرضا جلیلی

توجه!!! لطفا تنها درصورتی با مدیریت سایت در ارتباط باشید که درمورد یکی از رام های ایشان مشکل داشته ویا دارای انتقاد و پیشنهادی هستید و میخواید به ایشان انتقال دهید و به هیچ عنوان برای پشتیبانی دیگر محصولات که متعلق به دیگر همکاران می باشد تماش گرفته نشود!

تلفن همراه : ۲۹۰۹ ۳۸۱ ۰۹۱۵
“لطفا تنها در ساعات کاری تماس حاصل فرمایید. (۹ الی ۱۴ و ۱۷ الی ۲۱)”

ایمیل : [email protected]