علیرضا جلیلی (مدیر سایت)

فایل فلش فول فارسی و کال اکتیو Lenovo A3500GV Android 4.2.2

ادامه مطلب
علیرضا جلیلی (مدیر سایت)

فایل فلش رسمی فارسی Lenovo Vibe X2 CU و کال اکتیو تمامی رام ها و فایل های سایت تست شده هستند و پشتیبانی از تمامی آن ها در […]

ادامه مطلب
دانلود رام فارسی و کال اکیتو Lenovo a7600h
علیرضا جلیلی (مدیر سایت)

فایل فلش رسمی فارسی Lenovo A7600Hvکال اکتیو تمامی رام ها و فایل های سایت تست شده هستند و پشتیبانی از تمامی آن ها در سایت انجام […]

ادامه مطلب
علیرضا جلیلی (مدیر سایت)

دانلود فایل فلش فارسی و کال اکیتو Lenovo A3500HV تمامی رام ها و فایل های سایت تست شده هستند و پشتیبانی از تمامی آن ها در […]

ادامه مطلب