ترمیم سریال و حل مشکل شبکه سامسونگ I9060i بدون نیاز به باکس