سعید محمدی (همکار رام فا)

دانلود فایل فلش فارسیDIMO Diamond تمامی رام ها و فایل های سایت تست شده هستند و پشتیبانی از تمامی آن ها در سایت انجام می شود.

ادامه مطلب
سعید محمدی (همکار رام فا)

دانلود فایل فلش فارسیDimo Maron 8 تمامی رام ها و فایل های سایت تست شده هستند و پشتیبانی از تمامی آن ها در سایت انجام می […]

ادامه مطلب
سعید محمدی (همکار رام فا)

دانلود فایل فلش گوشی دیموMaron M5 تمامی رام ها و فایل های سایت تست شده هستند و پشتیبانی از تمامی آن ها در سایت انجام می […]

ادامه مطلب
سعید محمدی (همکار رام فا)

دانلود فایل فلش رسمی Dimo Maron M9 تمامی رام ها و فایل های سایت تست شده هستند و پشتیبانی از تمامی آن ها در سایت انجام […]

ادامه مطلب
سعید محمدی (همکار رام فا)

دانلود فایل فلش فارسی Dimo Sana_1S تمامی رام ها و فایل های سایت تست شده هستند و پشتیبانی از تمامی آن ها در سایت انجام می […]

ادامه مطلب
سعید محمدی (همکار رام فا)

رام تبلت Dimo baby 3 تمامی رام های سایت تست شده می باشد و پشتیبانی از تمامی رام ها در سایت انجام میشود.

ادامه مطلب
سعید محمدی (همکار رام فا)

رام تبلت dimo700new تمامی رام های سایت تست شده می باشد و پشتیبانی از تمامی رام ها در سایت انجام میشود.

ادامه مطلب
سعید محمدی (همکار رام فا)

رام تبلت dimo900plus تمامی رام های سایت تست شده می باشد و پشتیبانی از تمامی رام ها در سایت انجام میشود.

ادامه مطلب
سعید محمدی (همکار رام فا)

رام اصلی دیمو soren1 این رام کاملن تست شده میباشد این رام با برنامه فلاش تولز قایل رایت میباشد این فایل فایل اصلی دیمو سورن ۱میباشد […]

ادامه مطلب
سعید محمدی (همکار رام فا)

رام گوشی دیمو f33 این رام کاملن تست شده میباشد این رام مخصوص گوشی دیمو f33میباشد cpu:mt6572 این فایل با spflashtoolsقایل رایت میباشد برای مشاهده لیست […]

ادامه مطلب
سعید محمدی (همکار رام فا)

رام گوشی DiMO_D60 این فایل تست شده میباشد این فایل برای گوشی دیمو d60میباشد این فایل با برنامه sp flashtools قابل رایت است cpu:MT6582_ برای مشاهده […]

ادامه مطلب
سعید محمدی (همکار رام فا)

رام گوشی دیموs410 این رام کاملن تست شده میباشد این رام مخصوص گوشی دیمو s410 v104میباشد این فایل با spflashtools قابل رایت است فایل در حال […]

ادامه مطلب