سعید محمدی (همکار رام فا)

دانلود فایل فلش تبلت دیمو ۵۰۰ تمامی رام ها و فایل های سایت تست شده هستند و پشتیبانی از تمامی آن ها در سایت انجام می […]

ادامه مطلب
علیرضا جلیلی (مدیر سایت)

فایل فلش رسمی Dimo H3 رام تست شده و پشتیبانی از تمامی رام ها در سایت انجام می شود. CPU: SPD 6820 برای مشاهده لیست تمامی رام […]

ادامه مطلب
علیرضا جلیلی (مدیر سایت)

دانلود فایل فلش Dimo Sarv5 Plus رام تست شده و پشتیبانی از تمامی رام ها در سایت انجام می شود. برای مشاهده لیست تمامی رام های فارسی […]

ادامه مطلب
سعید محمدی (همکار رام فا)

رام تبلت دیمو t502 شما می توانید با این رام، تبلت دیمو مدل T502 به شماره فنی برد ET-Q8-A23-V1.6 را که دارای CPU A23 می باشد […]

ادامه مطلب
سعید محمدی (همکار رام فا)

فایل فلش فارسی تبلت Dimo D701 با اندروید ۴.۴.۲ تمامی رام های سایت تست شده است و همچنین پشتیبانی تمامی رام ها نیز توسط شخص بنده در […]

ادامه مطلب
علیرضا جلیلی (مدیر سایت)

فایل فلش فارسی تبلت  Dimo 500A تمامی رام های سایت تست شده است و همچنین پشتیبانی تمامی رام ها نیز توسط شخص بنده در این سایت […]

ادامه مطلب
علیرضا جلیلی (مدیر سایت)

رام فول فارسی تبلت  Dimo 500B با اندروید ۴.۴.۲ تمامی رام های سایت تست شده است و همچنین پشتیبانی تمامی رام ها نیز توسط شخص بنده […]

ادامه مطلب