صادق کمیلی

دانلود فایل فلش رسمی lenovo tab a10-80hc با اندروید ۴.۴.۲ تمامی رام ها و فایل های سایت تست شده هستند و پشتیبانی از تمامی آن ها در سایت […]

ادامه مطلب
صادق کمیلی

دانلود رام رسمی و فارسی lenovo tab2 a7-30 d-dc  با اندروید ۵.۰.۱ و کال اکتیو تمامی رام ها و فایل های سایت تست شده هستند و پشتیبانی […]

ادامه مطلب
صادق کمیلی

دانلود فایل فلش رسمی و فارسی lenovo b6000 با اندروید ۴.۴.۲ و کال اکتیو تمامی رام ها و فایل های سایت تست شده هستند و پشتیبانی از تمامی […]

ادامه مطلب
صادق کمیلی

دانلود فایل فلش رسمی و فارسی lenovo a5500 hv با اندروید ۴.۴.۲ و کال اکتیو تمامی رام ها و فایل های سایت تست شده هستند و پشتیبانی […]

ادامه مطلب
صادق کمیلی

دانلود فایل فلش رسمی و فارسی lenovo a1000t با اندروید ۴.۱.۲ و کال اکتیو تمامی رام ها و فایل های سایت تست شده هستند و پشتیبانی از […]

ادامه مطلب
Lenovo Tab2 A7-30D DC [RomFa.ir]
صادق کمیلی

دانلود فایل فلش رسمی و فارسی Lenovo tab2 a7-30 gc با اندروید ۵.۲.۱ تمامی رام ها و فایل های سایت تست شده هستند و پشتیبانی از […]

ادامه مطلب
سعید محمدی (همکار رام فا)

دانلود فایل فلش حل مشکل خاموشی وانبریک LENOVO A369I تمامی رام ها و فایل های سایت تست شده هستند و پشتیبانی از تمامی آن ها در […]

ادامه مطلب
سعید محمدی (همکار رام فا)

دانلود فایل فلش فارسی Lenovo A516 تمامی رام ها و فایل های سایت تست شده هستند و پشتیبانی از تمامی آن ها در سایت انجام می […]

ادامه مطلب
سعید محمدی (همکار رام فا)

دانلود فایل فلش رسمی فارسی لنوو A8-50LC تمامی رام ها و فایل های سایت تست شده هستند و پشتیبانی از تمامی آن ها در سایت انجام […]

ادامه مطلب
سعید محمدی (همکار رام فا)

دانلود فایل فلش رسمی وفارسی اندروید ۵.۰.۱ Lenovo Tab2 A7-30HC تمامی رام ها و فایل های سایت تست شده هستند و پشتیبانی از تمامی آن ها […]

ادامه مطلب
سعید محمدی (همکار رام فا)

دانلود فایل فلش رسمی فارسی Lenovo S8-50LC تمامی رام ها و فایل های سایت تست شده هستند و پشتیبانی از تمامی آن ها در سایت انجام […]

ادامه مطلب
سعید محمدی (همکار رام فا)

رام فارسی گوشی Lenovo A859 این فایل کاملن تست شده میباشد اندروید۴.۲.۲ این فایل با برنامه فلش تولز قابل رایت میباشد برای مشاهده لیست تمامی رام […]

ادامه مطلب