علیرضا جلیلی (مدیر سایت)

فایل فلش فارسی تبلت Marshal Me 717 تمامی رام های و فایل های موجود در سایت، تست شده می باشد. و همچنین پشتیبانی از تمامی آن ها […]

ادامه مطلب
سعید محمدی (همکار رام فا)

رام اورجینال تبلت مارشال مدل ME-719 شما می توانید با این رام، تبلت مارشال مدل ME-719 را که دارای CPU A20 می باشد را فلش نمایید. […]

ادامه مطلب
سعید محمدی (همکار رام فا)

Marshal Me703 – فایل فلش رسمی فارسی تبلت Marshal Me 703 تمامی رام های سایت تست شده است و همچنین پشتیبانی تمامی رام ها نیز توسط […]

ادامه مطلب
سعید محمدی (همکار رام فا)

ME702 – فایل فلش رسمی فارسی تبلت Marshal Me 702 تمامی رام های سایت تست شده است و همچنین پشتیبانی تمامی رام ها نیز توسط شخص […]

ادامه مطلب
علیرضا جلیلی (مدیر سایت)

رام فول فارسی تبلت Marshal Me720 تمامی رام های سایت تست شده است و همچنین پشتیبانی تمامی رام ها نیز توسط شخص بنده در این سایت […]

ادامه مطلب
علیرضا جلیلی (مدیر سایت)

فایل فلش تبلت Marshal Me 718 تمامی رام های سایت تست شده است و همچنین پشتیبانی تمامی رام ها نیز توسط شخص بنده در این سایت […]

ادامه مطلب
سعید محمدی (همکار رام فا)

فایل فلش تبلتMarshal Me 711 تمامی رام های سایت تست شده است و همچنین پشتیبانی تمامی رام ها نیز توسط شخص بنده در این سایت انجام […]

ادامه مطلب
سعید محمدی (همکار رام فا)

فایل فلش تبلت Marshal Me 701 تمامی رام های سایت تست شده است و همچنین پشتیبانی تمامی رام ها نیز توسط شخص بنده در این سایت […]

ادامه مطلب