امید پورستار ( همکار رام فا)

دانلود فایل فلش رسمی Prestigio PAP 7500 تمامی رام ها و فایل های سایت تست شده هستند و پشتیبانی از تمامی آن ها در سایت انجام […]

ادامه مطلب
امید پورستار ( همکار رام فا)

دانلود فایل فلش Prestigio Multiphone 5505 Duo

ادامه مطلب
لیست رام های پرستیجیو
امید پورستار ( همکار رام فا)

دانلود فایل فلش Prestigio PAP4044 DUO ..::اختصاصی و انحصاری رام فا::.. تمامی رام های سایت تست شده می باشد و پشتیبانی از تمامی رام ها در سایت انجام […]

ادامه مطلب
لیست رام های پرستیجیو
صادق کمیلی

دانلود فایل فلش Prestigio PMT5002 Wi تمامی رام های سایت تست شده می باشد و پشتیبانی از تمامی رام ها در سایت انجام میشود. توجه : پس از […]

ادامه مطلب
لیست رام های پرستیجیو
امید پورستار ( همکار رام فا)

دانلود فایل فلش Prestigio PAP5503 DUO تمامی رام های سایت تست شده می باشد و پشتیبانی از تمامی رام ها در سایت انجام میشود. توجه : پس از […]

ادامه مطلب
لیست رام های پرستیجیو
سعید محمدی (همکار رام فا)

دانلود فایل فلش Prestigio PMT3677 WI تمامی رام های سایت تست شده می باشد و پشتیبانی از تمامی رام ها در سایت انجام میشود. توجه : پس از […]

ادامه مطلب
لیست رام های پرستیجیو
صادق کمیلی

دانلود فایل فلش Prestigio PSP3450 DUO تمامی رام های سایت تست شده می باشد و پشتیبانی از تمامی رام ها در سایت انجام میشود. توجه : پس از […]

ادامه مطلب
لیست رام های پرستیجیو
صادق کمیلی

دانلود فایل فلش Prestigio PMP7170 B3G تمامی رام های سایت تست شده می باشد و پشتیبانی از تمامی رام ها در سایت انجام میشود. توجه : پس از […]

ادامه مطلب
لیست رام های پرستیجیو
امید پورستار ( همکار رام فا)

دانلود فایل فلش Prestigio PAP5500 DUO توجه : پس از حدود دو ماه مکاتبه با شرکت اصلی پرستیژیو، رام فا به لیست کامل و غنی تمامی […]

ادامه مطلب
امید پورستار ( همکار رام فا)

دانلود فایل فلش Prestigio PAP5044 DUO

ادامه مطلب
لیست رام های پرستیجیو
صادق کمیلی

دانلود فایل فلش Prestigio PAP3501 DUO تمامی رام های سایت تست شده می باشد و پشتیبانی از تمامی رام ها در سایت انجام میشود. توجه : پس از […]

ادامه مطلب