این سرویس برای درخواست سرویس SPNR از جناب آقای محمدی می باشد. پس از پرداخت هزینه، به شماره ایشون یوزنیم و پسورد نرم افزار TeamViewer را ارسال کنید.

توجه کنید! حتما قبل از پرداخت هزینه با این پشتیبان سایت تماس گرفته و پس از هماهنگی های لازم از سرویس استفاده کنید.

۷,۰۰۰ تومان – خرید رام