صادق کمیلی

دانلود فایل فلش فارسی lenovo s6000h و کال اکتیو با اندروید ۴.۲.۲ تمامی رام ها و فایل های سایت تست شده هستند و پشتیبانی از تمامی آن ها […]

ادامه مطلب


صادق کمیلی

دانلود فایل فلش رسمی و فارسی ۱۲۶-huawei g610 u20 b125 با اندروید ۴.۲.۱ تمامی رام ها و فایل های سایت تست شده هستند و پشتیبانی از تمامی آن […]

ادامه مطلب


صادق کمیلی

دانلود فایل فلش فارسی lenovo a7600h  با اندروید ۴.۴.۲ و کال اکتیو تمامی رام ها و فایل های سایت تست شده هستند و پشتیبانی از تمامی آن ها […]

ادامه مطلب


صادق کمیلی

دانلود فایل فلش  رسمی و فارسی lenovo a2107a-h با اندروید ۴.۰.۴ و کال اکتیو تمامی رام ها و فایل های سایت تست شده هستند و پشتیبانی […]

ادامه مطلب


صادق کمیلی

دانلود فایل فلش رسمی و فارسی huawei honor 3c lite holly u19 b107 با اندروید ۴.۴.۲ تمامی رام ها و فایل های سایت تست شده هستند و پشتیبانی […]

ادامه مطلب


صادق کمیلی

دانلود فایل فلش رسمی و فارسی dimo sarv 7 تمامی رام ها و فایل های سایت تست شده هستند و پشتیبانی از تمامی آن ها در […]

ادامه مطلب


صادق کمیلی

دانلود فایل فلش رسمی و فارسی sony z4 clone با اندروید ۵.۰.۱ تمامی رام ها و فایل های سایت تست شده هستند و پشتیبانی از تمامی آن ها […]

ادامه مطلب


صادق کمیلی

دانلود فایل فلش رسمی و فارسی huawei g730 u10 b117 با اندروید ۴.۲.۲ تمامی رام ها و فایل های سایت تست شده هستند و پشتیبانی از تمامی آن […]

ادامه مطلب


صادق کمیلی

دانلود فایل فلش فارسی Lenovo A7 60H-HC و کال اکتیو با اندروید ۴.۴.۲ تمامی رام ها و فایل های سایت تست شده هستند و پشتیبانی از تمامی آن […]

ادامه مطلب


صادق کمیلی

دانلود فایل فلش رسمی و فارسی lenovo a3300gv  با اندروید ۴.۴.۲ و کال اکتیو تمامی رام ها و فایل های سایت تست شده هستند و پشتیبانی از تمامی […]

ادامه مطلب


صادق کمیلی

دانلود فایل فلش رسمی و فارسی lenovo a3300t  با اندروید ۴.۲.۲ و کال اکتیو تمامی رام ها و فایل های سایت تست شده هستند و پشتیبانی از تمامی […]

ادامه مطلب


صادق کمیلی

دانلود فایل فلش رسمی IMET G.TWO با اندروید ۴.۲.۲ تمامی رام ها و فایل های سایت تست شده هستند و پشتیبانی از تمامی آن ها در سایت […]

ادامه مطلب